Materiell

Tilgjengelig materiell for nedlastning

På denne siden finner du praktisk og relevant informasjon rundt bruken av Pradaxa. Materiellet kan lastes ned for personlig bruk, vennligst referer til våre bruksvilkår. Du kan også bestille materiellet ferdig trykket fra Boehringer Ingelheim gjennom vår bestillingsside.

Som ledd i en sikker introduksjon av PRADAXA til pasienter, har europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) bestemt at alle leger som kan forventes å forskrive PRADAXA skal få informasjon i form av preparatomtalen og forskrivningsveiledning.


 


Denne globale studien viser effekten av Praxbind hos pasienter behandlet med Pradaxa som trenger akutt kirurgi eller hasteprosedyrer, eller med livstruende eller ukontrollerte blødninger.


Les om rasjonalet og designet for den globale studien som viser effekten av Praxbind hos pasienter behandlet med Pradaxa som trenger akutt kirurgi eller hasteprosedyrer, eller med livstruende eller ukontrollerte blødninger.