Ansvarlig


Boehringer Ingelheim Norway KS
Drengsrudbekken 8, 1383 Asker - Norge
P.B. 405, 1373 Asker - Norge
Organisasjonsnummer: 981 406 907 MVA

Telefonnummer: +47 66 76 13 00
Faxnummer: +47 66 90 25 33
E-post: t2c.osl@boehringer-ingelheim.com (link sends e-mail)