Pradaxa og Praxbind

Se video om hvordan Praxbind administreres1

Meny

Administrering12

 • Den anbefalte dosen av Praxbind er 5 g, gitt i to separate hetteglass med 2,5 g/50 mL Praxbind. To hetteglass tilsvarer én dose Praxbind. Ingen dosejustering hos pasienter med nedsatt lever-/nyrefunksjon eller hos eldre.


 

En eksisterende intravenøs slange kan benyttes12

Praxbind må ikke blandes med andre medisinske produkter.

Andre støttetiltak kan benyttes samtidig med Praxbind etter behov. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til: mekanisk kompresjon, kirurgisk hemostase, væskeerstatning (med kolloider om nødvendig), pakkede røde blodlegemer om nødvendig, ferskfrosset plasma (som plasmaekspander), blodplatebytte (hvis platetallene er innenfor ≤ 60x109/L).1

Kan jeg starte opp behandling med Pradaxa etter Praxbind bruk?

Ja. Behandling med Pradaxa kan startes igjen 24 timer etter administrering av Praxbind, gitt at pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase er oppnådd. Annen antitrombotisk terapi (for eksempel lavmolekylært heparin) kan startes umiddelbart etter administrering av Praxbind. Merk at Praxbind ikke reverserer effekten av andre antikoagulanter .1

Kan jeg gi en ny 5 g dose av Praxbind?

Ja1. Administrering av en ny 5 g dose av Praxbind kan vurderes i følgende situasjoner
 • tilbakevendende, klinisk relevant blødning sammen med forlenget koagulasjonstid
 • hvis en potensiell ny blødning vil være livstruende, og det observeres forlenget koagulasjonstid, eller
 • pasienter trenger ytterligere akutt kirurgi/hasteprosedyre og har forlenget koagulasjonstid.

Finnes det relevante legemiddelinteraksjoner for Praxbind?

Basert på de farmakokinetiske egenskapene til Praxbind, og den høye spesifisiteten til Pradaxa, er klinisk relevante legemiddelinteraksjoner lite sannsynlig. Det er imidlertid ikke utført interaksjonsstudier.

Det er ingen kjente kontraindikasjoner for Praxbind.12

Kan jeg forskrive Praxbind til pasienter med nedsatt nyrefunksjon?

Ja. Nedsatt nyrefunksjon har ikke vist å påvirke den reverserende effekten av idarusizumab 1.

Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Oppbevaring av Praxbind12

Praxbind har en holdbarhet på 36 måneder ved 2ºC til 8ºC. Må ikke fryses. Før bruk kan det uåpnede hetteglasset oppbevares i 30°C, i opptil 48 timer, dersom det oppbevares i originalemballasjen for å beskyttes mot lys, eller opptil 6 timer ved eksponering for lys.
 • Straks Praxbind har blitt trukket opp fra hetteglasset, bør det administreres så snart som mulig og innen en time.
 • Parenterale legemidler bør inspiseres visuelt for utfelling eller unormal misfarging før administrering (Praxbind-løsningen er klar til lett opaliserende, fargeløs til svakt gul).
 • Hvis en eksisterende IV-slange benyttes til å administrere Praxbind, må den skylles med NaCl-løsning 9 mg/mL (0,9 %) før og etter infusjonen. Det bør ikke administreres parallelt med noen annen infusjon via den samme intravenøse slangen.
 • Skal ikke blandes eller administreres sammen med andre legemidler.
 • Praxbind inneholder ikke konserveringsmidler, og er en engangsbehandling
 • Det har ikke blitt observert uforeneligheter mellom Praxbind og infusjonssett med polyvinylklorid, polyetylen eller polyuretan, eller med polypropylene-nåler.
REFERANSER: 
 1. PRADAXA® SPC 19.10.2017.
 2. Connolly SJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov 4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465].
 3. Lip GY, Clemens A, Noack H et al. Patient outcomes using the European label for dabigatran. A posthoc analysis from the RE-LY database. Thromb Haemost 2014 May 5; 111(5):933-942.
 4. Halvorsen S, Ghanima W, Tvete IF et al. A nationwide registry study to compare bleeding rates inpatients with atrial fibrillation being prescribed oral anticoagulants. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother (2017) 3 (1): 28-36
 5. Bushnell CD, Colon-Emeric CS: Secondary Stroke Prevention Strategies for the Oldest PatientsDrugs Aging. 2009; 26(3): 209–230
 6. Pikija S, Sztriha LK, Mutzenbach JS et al: Idarucizumab in Dabigatran-Treated Patients with Acute Ischemic Stroke Receiving Alteplase: A Systematic Review of the Available Evidence. CNS Drugs. 2017; 31(9): 747–757
 7. Pollack CV, Reilly PA, van Ryn J et al: Idarucizumab for Dabigatran Reversal — Full Cohort Analysis,. N Engl J Med 2017;377:431-44.1
 8. www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management
 9. Xarelto® SPC 11/2017
 10. Eliquis® SPC 19.10.2017.
 11. Lixiana® SPC 17.07.2017
 12. Praxbind SPC 09.11.2017
 13. Kristoffer Andresen, Dan Atar, Erik Gjertsen, Waleed Ghanima, Svein Roseth & Odd Erik Johansen (2018): Mechanisms of action and clinical use of specific reversal agents for non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, Scandinavian Cardiovascular Journal