Tilgjengelighet

 

Tilgjengelighet på nettsidene

Boehringer Ingelheim er forpliktet til å levere nettsider som er tilgjengelig for en bredest mulig populasjon, uavhengig av teknologi og funksjonsevne. Vi jobber aktivt med å øke tilgang og brukervennlighet på våre nettsider og ved det tilpasse oss gjeldende standard og retningslinjer. Formålet med denne teksten er å beskrive hvordan vi jobber med å forbedre nettsidene og gjøre dem tilgjengelige for personer med fysiske begrensninger.

Multimedia-elementer: Bilder, video og lydfiler

Alternativ forklarende tekst er tilgjengelig i multimedia-elementer og i annet innhold der tekst ikke finnes. En forenklet versjon av nettsiden hvor tekst erstatter bilder og filmer, er også tilgjengelig. Størrelsen på alle video- og multimedia-elementer er synlig slik at nedlastingstiden tydelig fremkommer. Dersom et spesielt program kreves for visning av videoene, vil nedlastingsinformasjon bli synlig. En HTML-erstatning for Flash Player kommer for fremtidige videoer. Alle videoer vil bli avspilt ved hjelp av et program som gjør det mulig å spille av, pause videoen, stoppe og gå tilbake. Live webcasts blir arkivert for mulighet til senere avspilling.


Presentasjon av innhold og layout

Det går et tydelig skille mellom innhold og layout ved bruk av HTML og CSS (Cascading Style Sheet). Vi fokuserer på strukturerte elementer som gjør det mulig å scanne innholdet ved å gi nok luft i lengre tekster. Dette inkluderer:

  • startsider som viser kapitler og underkapitler
  • konsekvent bruk av overskrifter, kort introduksjons tekst på hver side og underkapitler
  • tabeller og punktlister for å gjøre det leservennlig
  • grafikk for kompleks tekst

Vi ønsker å tilby en tydelig navigasjonsstruktur som hjelper deg å finne det du leter etter på enkel og rask måte. Linker inneholder tekstforklaring som bidrar til bedre forståelse av innholdet. Bruken av korte setninger og avsnitt samt flere inngangsporter til ulike informasjonskilder, gjør det enklere å forstå innholdet.