BOEHRINGER INGELHEIM PERSONVERNERKLÆRING

 

Boehringer Ingelheim Norway KS og Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG og dets konsernselskaper (heretter «Boehringer Ingelheim», «vi», «oss» eller «våre») håndterer ditt per-sonvern på en profesjonell måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplys-ninger som er hentet fra helsepersonell («deg») og hvordan vi bruker disse opplysningene. Per-sonvernerklæringen beskriver forskjellige scenarioer for å gi deg en klar forståelse av hva slags informasjon Boehringer Ingelheim samler inn og hva som er formålet. Vi oppfordrer deg til å klikke på «mer informasjon» i de avsnittene der du trenger ytterligere informasjon.

A. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere deg («personopplysning-er»).

Mer informasjon

I henhold til loven om personvern defineres personopplysninger som enhver informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den opplysningen gjelder»). En identifiserbar person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, f.eks. med referanse til et identifika-sjonsnummer.

Eksempler på personopplysninger er ikke bare navnet, e-postadressen og telefonnummeret ditt, men også annen informasjon som er knyttet til eller kan knyttes til navnet ditt. Dette kan for ek-sempel være ditt medisinske spesialfelt: Hvis vi lagrer informasjon om prøver vi har sendt til en person og disse dataene ikke er koblet til navnet til denne personen, men til en ID (for eksempel nummer 1234), så er disse dataene personopplysninger dersom vi kan knytte nummeret 1234 til den bestemte personens navn.

 

B. Når henter vi inn hvilke kategorier av personopplysninger?

Personopplysninger samles inn på en rekke ulike måter:

1. Informasjon oppgitt på nettstedet ved registrering

Når du registrerer deg på et beskyttet område av nettstedet, eller når du bestiller informasjons-materiell, kan Boehringer Ingelheim be deg oppgi spesifikk informasjon (i særdeleshet fullt navn, e-postadresse).

2. Informasjon oppgitt når du samhandler med oss

Informasjon innhentes når du er i kontakt med oss, f.eks. når du registrerer deg for et arrange-ment, når du kommuniserer via e-post, når du etterspør og mottar produktbeskrivelser eller an-net materiale, besøksstatistikk fra salgsrepresentanter (f.eks. tilbakemelding om produktene våre).

Mer informasjon

Personopplysningene som vi mottar og bruker, kan være følgende (basert på valgene dine):

 • Navn og kontaktinformasjon, herunder for- og etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen kontaktdata.
 • Legitimasjon, inkludert passord, sikkerhetsspørsmål eller annen sikkerhetsinformasjon.
 • Yrke, f.eks. helsepersonell eller terapiområde.
 • Interesser, f.eks. hvilke arrangementer du besøker, hvilken informasjon du søker fra Boehringer Ingelheim, eller andre interesser som vi kartlegger via kommunikasjon med deg, f.eks. via salgsrepresentanter.
 • Online-atferd består av dataene som er opprettet under elektronisk samhandling. Dette kan inkludere IP-adresse eller nettleserinformasjon ved navigering på nettstedet vårt (f.eks. Kun-deprofilside), hvilke linker som klikkes på, og mer informasjon om e-postbruk.

 

3. Loggdata

Når du bruker nettstedet, vil bestemte data, inkludert data sendt av nettleseren (f.eks. IP-adresse, informasjonskapsler, henvisende nettside, klokkeslett og dato, innhold vist) bli lagret midlerti-dig.

Mer informasjon

Loggdata kan f.eks. inneholde følgende datafelter: Forespurt nettadresse, forespørselsmetode, IP-adresse, IP-port, protokollversjon, nettleserspråk og siste side besøkt (henvist link) samt navn og nettleserversjon (brukeragent).

 

4. Informasjon mottatt fra tredjepart

Vi innhenter personopplysninger om helsepersonell fra offentlige eller tredjeparts informasjons-kilder, med formål å bekrefte deres faglige bakgrunn og identitet.

C. Hvordan bruker Boehringer Ingelheim personopplysninger, og hva er formålet?

Denne delen forklarer hvordan og til hvilket formål vi bruker personopplysninger.

1. Generelle formål

Vi bruker personopplysninger til å vedlikeholde kontoen din og levere produkter eller tjenester du har etterspurt fra oss. Vi kan også bruke personopplysninger til å beskytte mot uautorisert tilgang og sikkerhetsproblemer. I tillegg bruker vi samlede eller anonymiserte opplysninger til å forbedre nettstedet.

2. Informasjon fra Boehringer Ingelheim

Når vi planlegger å sende deg informasjon om produkter eller kommende arrangementer, benyt-ter vi tilgjengelige data (f.eks. hvilke sider du har besøkt, hvilket materiale du har lastet ned, te-rapeutiske områder og arrangementer du har deltatt på). Med utgangspunkt i denne informasjo-nen bruker vi et verktøy til å velge ut og sette sammen tilgjengelige kanaler for en god kommu-nikasjon med deg. Når du har opprettet en konto, kan du alltid endre innstillingene på Kunde-profilsiden for å håndtere opplysningene vi samler inn og bruker samt angi kommunikasjonska-naler.

Mer informasjon

Hva betyr «konsolidering av personopplysninger» og hvordan velger vi ut informasjon vi sen-der deg? Vi vil bare sende deg informasjon om våre produkter og tjenestetilbud, f.eks. farma-søytiske og medisinske produkter og tjenester, kampanjer, nyheter og arrangementer, som vi tror du kan ha nytte av. Det kan derfor være at vi samler inn og analyserer personopplysningene dine for å finne ut mer om deg og fagområdet ditt. Dette inkluderer:

 • Online-atferd, som betyr oversikt over handlingene dine når du besøker nettstedet vårt, f.eks besøkte sider, klikk, nedlastet materiale, e-poster som er åpnet.
 • Interaksjon mellom deg og oss, f.eks. via et kundesenter, en salgsrepresentant eller en tredjepart
 • Arrangementer du deltar på, f.eks. medisinske konferanser, opplæringsarrangementer eller peer-to-peer-møter
 • Tilbakemeldinger, f.eks. gjennom undersøkelser eller automatiske telefonsamtaler
 • Forespørsler du kan ha om f.eks. kampanjemateriale, produktprøver eller besøk av en re-presentant
 • Informasjon som våre representanter innhenter fra deg

Hvordan kontakter vi deg? Vi kan gi deg informasjon per post, e-post, telefonsamtaler, nettsted eller via andre kanaler. Vi har som mål å kommunisere sømløst over ulike kanaler, hvilket betyr at vi tar grep for at du ikke skal motta samme informasjon via e-post, post eller via salgsrepre-sentant. Vi kombinerer i stedet tilgjengelige kommunikasjonskanaler (i henhold til dine prefe-ranser fra Kundeprofilsiden) og gir deg informasjon basert på dine person-opplysninger.

Når vi velger informasjonen vi sender deg, gjøres dette ved hjelp av verktøy som analyserer tilgjengelige data og oppretter grupper av mottakere som mottar ulik informasjon.

 • Eksempel: Hvis du deltar på arrangementer som informerer om behandlinger for astma samt laster ned materiell som inneholder informasjon om nyheter rundt forskning på astma, tenker vi at du kan være interessert i ytterligere informasjon om astmamedisin. Det kan derfor hen-de at vi sender deg tilleggsmateriale via ulike kanaler, f.eks. at en representant fra Boehringer Ingelheim kommer på besøk og presenterer deg for relaterte legemiddelprøver. Eller hvis du er positiv til nyhetsbrev, kan det være at vi sender deg ytterligere informasjon via e-post med informasjon om behandlinger for astma.
 • Hvis du derimot ikke godtar invitasjoner til et arrangement som presenterer et nytt Boehringer Ingelheim-produkt og du ikke laster ned noe materiale knyttet til slike produkter, eller hvis du ikke har samtykket til å få informasjon om slike produkter via nyhets-brevet vårt, anser vi at du sannsynligvis ikke vil være interessert i ytterligere informasjonsmateriale om et slikt produkt eller terapeutisk område og vil derfor ikke sende deg slik informasjon.

 

3. Forpliktende rapportering til kontrollorgan

Som farmasøytisk selskap er Boehringer Ingelheim underlagt spesifikke lover, f.eks. knyttet til bivirkningsrapportering. Noen av disse lovene kan pålegge oss å sende rapporter til et kontroll-organ eller andre myndigheter. Vi vil bare gi personopplysninger til myndigheter der dette er lovpålagt.

D. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier som pikselkoder, websignaler og gjen-nomsiktige GIF-filer (heretter kalt «informasjonskapsler»). Informasjonskapsler er mye brukt for å sikre at nettsteder fungerer eller virker mer effektivt samt til å gjenkjenne enheter ved sene-re besøk, slik at eieren av nettstedet blir informert.

Mer informasjon

Det finnes flere typer informasjonskapsler:

- Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler brukes av tekniske årsaker, f.eks. for å gjenopprette en bruke-røkt ved pålogging hvis forrige økt ble avbrutt på grunn av inaktivitet. Slike informasjonskaps-ler er ikke brukt til å analysere bruk av nettstedet eller e-postmeldinger.

- Analytiske informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene hjelper oss å analysere bruk av nettstedet og e-postmeldinger: De lar oss analysere aktiviteter på nettstedene våre, slik at vi kan forbedre og optimalisere ytelsen. Vi kan f.eks. bruke slike typer informasjonskapsler for å sikre at besøkende enkelt kan finne informasjonen de leter etter på nettstedene våre. Én måte å gjøre dette på er å gjenkjenne og telle antall besøkende og observere hvordan de navigerer rundt på nettstedet vårt. Informasjonskaps-ler for analyse hjelper oss å måle resultatene til markedsføringskampanjene våre og til å optima-lisere innholdet på nettstedene våre til de som handler i forhold til annonser. Informasjonskaps-ler spiller en viktig rolle når vi skal velge hvilke opplysninger vi skal sende til brukere (se av-snitt C.2 ovenfor for mer informasjon om dette).

Én måte du kan administrere tillatelser for bruk av informasjonskapsler er gjennom nettleserinn-stillinger. De fleste nettlesere tillater kontroll av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene (vær oppmerksom på at hvis du bruker nettleserinnstillingene til å blokkere alle kapsler, kan det være at du ikke får tilgang til hele nettstedet). Følgende liste gir informasjon om hvordan du justerer innstillinger for informasjonskapsler i noen populære nettlesere:

Du kan også bruke en nettleserpluginsomGhostery fra Evidon Inc. Eller sporingsbeskyttelsesliste fra TRUSTe.

 

Adobe Analytics

Vi bruker Adobe Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Adobe Systems Software Ireland Limited («Adobe»).

Adobe Analytics bruker informasjonskapsler til å analysere generell trafikk og bruksmønstre på vegne av Boehringer Ingelheim. IP-adressen som samles inn av informasjonskapselen, anony-miseres før geo-lokalisering utføres. Adobe vil ikke knytte IP-adressen din til annen data som ivaretas av Adobe. Du kan forhindre at Adobe samler inn og bruker data (informasjonskapsler og IP-adresser) ved hjelp av alternativene under http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

E. Hvordan og når deler vi informasjon?

Boehringer Ingelheim overfører kun personopplysninger til tredjeparter i henhold til gjeldende lovgivning, når du uttrykkelig har gitt ditt samtykke, når vi leverer tjenester som du har bestilt, eller når vi benytter tjenesteleverandører som bruker personopplysninger på vegne av oss og i henhold til våre instruksjoner.

Boehringer Ingelheim forplikter seg til å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av personopplys-ninger som overføres utenfor EU (vanligvis ved bruk av EU-modellkontrakter som er utstedt av EU-kommisjonen).

Mer informasjon

Tredjeparter som kan motta personopplysninger, er følgende:

1. Kontrollorgan

Der vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette (se avsnitt C.3 ovenfor), vil vi dele informasjon, in-kludert personopplysninger, med kontrollorgan eller andre pågjeldende myndigheter.

2. Tjenesteleverandører og Boehringer Ingelheim-selskaper

Vi benytter andre selskaper, inkludert andre Boehringer Ingelheim-selskaper, til å lagre, admi-nistrere og analysere dine personopplysninger. Når vi benytter tredjepartsselskaper som ikke tilhører Boehringer Ingelheim-konsernet, eller enkeltpersoner, til å behandle personopplysninger som er levert av oss (og som de ikke har samlet inn selv), behandler de slike personopplysning-er kun på våre vegne, i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med denne personvernerklæ-ringen.

En av våre tjenesteleverandører er Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, og tjenestene de leverer er data- og nettanalysetjenester.

Det kan også være nødvendig å involvere andre selskaper for andre tjenester. Dette gjelder f.eks. ved levering av prøvemateriell.

Hvis disse selskapene er lokalisert utenfor EU/EØS, forsikrer vi via kontraktsklausuler eller andre godkjente instrumenter at personopplysningene som overføres til disse selskapene, er tilstrekkelig beskyttet. Tilstrekkelig beskyttelse betyr at beskyttelse av personopplysninger sam-svarer med beskyttelsesnivået innenfor EU/EØS.

3. Informasjonleverandør for helsetjenesten

Hvis vi mottar feilaktige personopplysninger fra informasjonsleverandører for helsetjenesten (se avsnitt B.4 over), informerer vi disse leverandørene om at disse opplysningene inneholder feil.

4. Anonym informasjon

Vi kan også dele samlede eller ikke-personidentifiserbare opplysninger med andre parter.

F. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er påkrevet for spesifikke forretningsmessige formål eller det formålet opplysningene ble samlet inn for.

Vi kan også være forpliktet til å lagre data over lengre tid (f.eks i tilfelle av bivirkningsovervåk-ning). I slike tilfeller sikrer vi at dataene dine ikke brukes i markedsføringsøyemed.

G. Slik sikrer vi personopplysninger

Vi bruker bransjestandardpraksis for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengelighe-ten av data, f.eks. med tilgangskontroller. Alle personopplysninger som vi mottar, sikres med bransjerelaterte standardprosedyrer. Vi søker å oppdatere våre sikkerhetstiltak med jevne mel-lomrom for å holde tritt med nye bransjestandarder.

H. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

Personopplysninger samles inn og brukes av Boehringer Ingelheim Norway KS

og

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.

Begge enheter har et nært samarbeid gjennom bruk av personopplysninger og er angitte «medkontrollører», hvilket betyr at hver enhet er ansvarlig for all bruk av personopplysninger på plattformen.

Boehringer Ingelheim er en enhet innenfor Boehringer Ingelheim-konsernet (heretter omtalt som «Boehringer Ingelheim Group»). Boehringer Ingelheim-konsernet er et av verdens tjue ledende forskningsdrevne farmasøytiske selskaper. Hovedkontoret ligger i Ingelheim i Tyskland.

Mer informasjon

Legemiddelselskapet Boehringer Ingelheim ble grunnlagt i 1885 av Albert Boehringer (1861–1939) i Ingelheim am Rhein. Siden oppstarten i 1885, med bare 28 ansatte i Nieder-Ingelheim, har selskapet vokst til et internasjonalt foretak.

Som en del av forsknings- og utviklingsaktivitetene for nyskapende medikamenter fokuserer det familieeide selskapet primært på behandlingsområder for kardiovaskulære sykdommer, respira-sjonssykdommer, sykdommer knyttet til sentralnervesystemet, metabolske sykdommer, virolo-giske sykdommer og onkologi. Selskapet har vært forpliktet til å forske på, utvikle, produsere og markedsføre nye medisiner med høy terapeutisk verdi for human- og veterinærmedisin.

 

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår innsamling og bruk av personlig informasjon eller denne personvernerklæringen, må du gjerne kontakte oss eller vår databeskyt-telsesansvarlig når det måtte passe:

Boehringer Ingelheim Norway KS
E-post: t2c.osl@boehringer-ingelheim.com

eller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
– Databeskyttelsesansvarlig –
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland
E-post: datenschutz@boehringer-ingelheim.com

Annen kontaktinformasjon finnes nederst på denne nettsiden.

I. Hva er rettighetene dine?

Dersom du ber om det, vil vi informere deg skriftlig eller elektronisk om hvilke personopplys-ninger Boehringer Ingelheim har lagret om deg og håndtere eventuelle forespørsler du måtte ha.

Du har også rett til når som helst å trekke tilbake samtykke du har gitt mht. innsamling av per-sonopplysningene dine, via Kundeprofilsiden eller per post/e-post til adressene som er gjengitt i avsnitt H ovenfor.

- Rett til å endre eller slette personopplysninger

Du har alltid tilgang til personopplysningene dine ved å spørre oss om hvilke personopp-lysninger vi har lagret om deg. På «Kundeprofilsiden» kan du også få tilgang til og endre kontoinformasjonen din (navn, telefonnummer osv.) samt administrere av- og påmel-dinger.

Som et alternativ kan du endre, legge til, slette eller oppdatere personopplysningene dine eller be om sletting av personopplysninger ved å sende oss e-post på t2c.osl@boehringer-ingelheim.com eller ved å kontakte oss som beskrevet i avsnitt H ovenfor.

Hvis du ber om sletting av personopplysninger, kan det hende at du ikke lenger vil kunne bruke alle funksjonene for tjenestene våre. Vær oppmerksom på at vi kan være pålagt å beholde noen av personopplysningene dine av juridiske årsaker, f.eks. lovbestemte lag-ringsperioder eller av skattemessige hensyn. I slike tilfeller vil vi selvsagt behandle per-sonopplysningene dine i henhold til dette for å sikre at det ikke brukes til noe annet formål enn å overholde oppbevaringsplikten.

- Rett til å takke nei til markedsføring fra Boehringer Ingelheim

Du kan stoppe e-post fra Boehringer Ingelheim ved å følge instruksjonen om avregistre-ring som følger hver e-post. Du kan også gå til din Kundeprofilside for å administrere be-stemte av- og påmeldinger.

Hvis du ikke ønsker at noen av personopplysningene dine skal brukes til direkte markeds-føring eller til markedsundersøkelser, f.eks. mottak av postutsendelser, kan du gi oss be-skjed om dette ved å sende en e-post tilt2c.osl@boehringer-ingelheim.com eller ved å ringe +47 66 76 13 00.

- Rett til å kontakte de rette datasikkerhetsorganer

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, og hvis du ikke ønsker å kontakte oss direkte, kan du kontakte gjeldende datasikkerhetsmyndig-het, som er

Datatilsynet
Postboks 8177 Avd., 0152 Oslo
postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00

J. Hva skjer når vi endrer denne personvernerklæringen?

Vi kan fra tid til annen og av ulike årsaker oppdatere denne personvernerklæringen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i vår personvernerklæring ved å legge ut den nye personvernerklæ-ringen her, eller hvis det er vesentlige endringer i forbindelse med informasjon samlet inn fra deg, ved å legge ut et varsel på nettsiden vår eller ved å sende en e-post til e-postadressen du oppga, før endringen trer i kraft. Om nødvendig kan vi også innhente din forhåndsgodkjenning. Sjekk denne personvernerklæringen regelmessig for eventuelle endringer.

Copyright notice

© 2018 Boehringer Ingelheim International GmbH. All rights reserved.